โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี ให้การต้อนรับคณะนิเทศ การส่งเสริม การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำหรับทารกและเด็กป่วย

3 กรกฎาคม 2566

1688365636_joF1KRAscn2TYJW.jpg

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานการต้อนรับ ศ.คลินิก พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร เลขาธิการศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยและที่ปรึกษา สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี พร้อมด้วย ศ.คลินิก พญ.อุไรวรรณ โชติเกียรติ ที่ปรึกษาสถาบันสุขภาพเด็ก แห่งชาติมหาราชินี และคณะ ในโอกาสที่เดินทางมานิเทศและติดตามการดำเนินงานกิจกรรมการส่งเสริม การเลี้ยงลูก ด้วยนมแม่สำหรับทารกและเด็กป่วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อนำไปปรับใช้ให้ เหมาะสมและนำไปใช้ได้ต่อไป ในการนี้ นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมรับนิเทศ ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด


รูปภาพ