โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานีร่วมกิจกรรมภายในงาน "วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เยาวชน จังหวัดอุทัยธานี"

30 มิถุนายน 2566

1688091433_EAm2NSPU99xPdL4.jpg

วันที่ 28-30 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์  คำอิ่ม  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบหมายกลุ่มการพยาบาล ร่วมกิจกรรมภายในงาน "วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เยาวชน จังหวัดอุทัยธานี" 
และร่วมออกบูธหน่วยปฐมพยาบาล เพื่อเตรียมความพร้อมในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นและเหตุฉุกเฉิน  ณ หอประชุมพระสุธรรมยานเถระ วัดจันทาราม (ท่าซุง)


รูปภาพ