โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมออกหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ ให้บริการประชาชนในพื้นที่ อำเภอลานสัก

20 มิถุนายน 2566

1687244773_0LZhIXt-tT8_DC1.jpg

วันที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการ ออกหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ ให้ความรู้และจ่ายสมุนไพรให้กับประชาชน กล่าวรายงานโดย ว่าที่ร้อยตรีดนัย พิทักษ์อรรณพ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการสุขภาพ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน และกัญชาทางการแพทย์ แบบบูรณาการ แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ติดเชื้อโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 ผู้ป่วยที่มีอาการปวดเรื้อรังและนอนไม่หลับ ผู้ร่วมโครงการประกอบด้วยแพทย์หญิงวิพรรณ  สังคหะพงศ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 และคณะผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ในการนี้นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้ นายแพทย์เสกสรรค์ แผ่วัฒนากุล พร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมให้บริการประชาชน ณ หอประชุมร่วมใจ สโมสรคนลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี


รูปภาพ