โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี ได้รับความเมตตาจากผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินเพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล

20 มิถุนายน 2566

1687244593_HVnrxgycOVIS1Gl.jpg

 วันที่ 18 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. โรงพยายาลอุทัยธานีได้รับความเมตตาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นำคณะผู้มีจิตศรัทธา จำนวน 3 ราย มอบเงินเพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล ประกอบด้วย คุณแม่ศิริประภา  รัตนธัญญลักษณ์ มอบเงินเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด จำนวน 20,000 บาท พร้อมด้วยคุณสุรศักดิ์-คุณวันทนีย์ ติษยาธิคม จำนวน 2,000 บาท และคุณนิตยา อัศวสกุลศร จำนวน 2,000 บาท ณ อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด

   ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญ ให้คณะผู้มีจิตศรัทธาและครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ตลอดไป

 


รูปภาพ