โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี ได้รับความเมตตา จาก พระอธิการธงชัย ธมฺมกาโม บริจาคปัจจัยเพื่อดูแลพระสงฆ์อาพาธ

6 มิถุนายน 2566

1686021991_d-zGwwXZP1YtWZG.jpg

            วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. โรงพยาบาลอุทัยธานีได้รับความเมตตาจาก พระอธิการธงชัย ธมฺมกาโม เจ้าอาวาสวัดแดงประชาราษฎร์ จังหวัดนทบุรี ได้บริจาคปัจจัย จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุน ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือดูแลพระสงฆ์อาพาธที่ขาดปัจจัยในการรักษา โดยนายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่มผู้อำนวยการโรงพยาบาล อุทัยธานี พร้อมด้วยพร้อมด้วยนายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นางสาวลดารัตน์ วนิชยานันต์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการพยาบาล และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี รับมอบ ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วย นอกและกายภาพบำบัด คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญ กับบุญกุศล ครั้งยิ่งใหญ่ ในครั้งนี้


รูปภาพ