โรงพยาบาลอุทัยธานี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่สำรวจปรับปรุงอาคารจอดรถ และอาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร

6 มิถุนายน 2566

1686021901_wU-oWDksaWnzjHD.jpg

            วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์  คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วย นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนา ระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ลงพื้นที่สำรวจเตรียม ปรับปรุงทางเดินบริเวณอาคารจอดรถ และสำรวจความเรียบร้อยบริเวณโดยรอบอาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ณ อาคาร จอดรถ และอาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร โรงพยาบาลอุทัยธานี


รูปภาพ