โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมกับกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประชุมเตรียมการสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคาร

6 มิถุนายน 2566

1686021707_NtmIxU7fe_c5-4v.jpg

             วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์  คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธาน การประชุมเตรียมการสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคารจอดรถไปยังอาคารพิเศษ 50 ปี และอาคารเฉลิมพระเกียรติ ผู้ร่วมประชุม ประกอบด้วยนายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นายพรกฤษณ์  แท่นแก้ว  วิศวกรโยธาชำนาญการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมภิยโยทัย  อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด หลังจากนั้น ลงพื้นที่สำรวจในพื้นที่จริง


รูปภาพ