โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี ปฐมนิเทศแพทย์เพิ่มพูนทักษะ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

22 พฤษภาคม 2566

1684723245_wY8pdGg7xuUs_12.jpg

             วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานกล่าวต้อนรับและปฐมนิเทศแพทย์ใช้ทุนของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2566 ที่มาฝึกปฏิบัติงาน เพิ่มพูนทักษะ ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี จำนวน 10 คน ระยะเวลา 10 เดือน หลังจากนั้นฝึกปฏิบัติต่อในโรงพยาบาล ชุมชน ระยะเวลา 2 เดือน ในการนี้นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นายแพทย์อำนาจ สุขรื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านแพทยศาสตร์ศึกษา และคณะพยาบาล ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วย นอกและกายภาพบำบัด


รูปภาพ