โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี ขอขอบพระคุณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครไฮเทค ที่มีจิตศรัทธามอบพัดลมเพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล

22 พฤษภาคม 2566

1684723064_H7U7PTKwWTFwnCV.jpg

            วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.00 น. โรงพยาบาลอุทัยธานีได้รับความเมตตาจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครไฮเทค บริจาคพัดลม จำนวน 10 ตัว เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาลอุทัยธานี โดยมีนายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วยนายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และคณะ ผู้บริหารโรงพยาบาลรับมอบ ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญ ให้ท่าน และครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงตลอดไป


รูปภาพ