โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี ประชุมเตรียมการ ด้านการจัดนิทรรศการ ในพิธีเปิดอาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร

22 พฤษภาคม 2566

1684722986_JNc1tZd1eOFtnh6.jpg

              วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมเตรียมการด้าน การจัดนิทรรศการ ในพิธีเปิดอาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิริธร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อระดมสมอง พิจารณา คัดเลือกผลงานเด่นของแต่ละสาขา มานำเสนอในนิทรรศการ ผู้ร่วมการประชุมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร ประธานคณะกรรมการ PCT แต่ละสาขา หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าหอผู้ป่วยและผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 30 คน ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด


รูปภาพ