โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี ขอขอบพระคุณ ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินเพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล

22 พฤษภาคม 2566

1684722904_CpJak6Nf1aox_hF.jpg

             วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. โรงพยาบาลอุทัยธานีได้รับความเมตตาจาก พญ.วรัญรดา โรจนาบุตร และ พจ.ชอรดา จุลภาค เป็นผู้แทนมอบเงินบริจาคในนาม ป๊อมูลนิธิ จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาลอุทัยธานี โดยมี นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี และนายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  รับมอบ ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญ ให้ท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัย แข็งแรงตลอดไป


รูปภาพ