โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน การจัดระบบบริบาลฟื้นสภาพระยะกลาง จากโรงพยาบาลหนองขาหย่าง

16 พฤษภาคม 2566

1684218936_kT2crNyB3EaQpeN.jpg

               วันที่ 9-10 พฤษภาคม  2566 เวลา 08.30 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้ นายแพทย์คณินณ์ เศรษฐไพศาล หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู พร้อมด้วยนางสาวลดารัตน์ วนิชยานันต์   รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล ให้การต้อนรับ แพทย์หญิงอรพรรณ หรมหา นายแพทย์ชำนาญการ และคณะศึกษา ดูงาน จากโรงพยาบาลหนองขาหย่าง ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดระบบบริบาล ฟื้นฟูสภาพระยะกลาง(Intermediate  care:IMC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมกลุ่มงานพยาธิวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติ และลงพื้นที่ดูแลผู้ป่วย ในหน่วยงาน กายภาพบำบัดและ Stoke Unit


รูปภาพ