โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี ปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

16 พฤษภาคม 2566

1684218200_o15Es-sq6pXTjiI.jpg

            วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานกล่าวต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในโอกาสที่ออกฝึก ปฏิบัติงานโรงพยาบาลร่วมสอน จำนวน 10 คน 5 รายวิชา ได้แก่ กุมารเวชศาสตร์ ศัลยศาสตร์ สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา อายุรศาสตร์ และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ฯ โดยฝึกปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 23 กันยายน 2566  ในการนี้นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นายแพทย์อำนาจ สุขรื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านแพทยศาสตร์ศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด


รูปภาพ