โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี ขอขอบพระคุณ คุณจิรวัสน์ จันทร์นวลและครอบครัว ที่มีจิตศรัทธาบริจาคเงินเพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาลอุทัยธานี

3 พฤษภาคม 2566

1683103012_U_7Xu812ZFhv22b.jpg

              วันที่ 1 พฤษภาคม  2566 โรงพยาบาลอุทัยธานีได้รับความเมตตาจาก คุณจิรวัสน์  จันทร์นวลและครอบครัว   มีจิตศรัทธา บริจาคเงิน จำนวน 10,000 บาท(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาลอุทัยธานี โดยมีแพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ รับมอบเงินบริจาค ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญ ให้ท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงตลอดไป 

ท่านที่ประสงค์จะร่วมทำบุญกับโรงพยาบาลอุทัยธานี ในโอกาสพิเศษต่างๆ สามารถติดต่อขอบริจาคได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 056-511081 ต่อ 698 หรือ 471 ในวันเวลาราชการ


รูปภาพ