โรงพยาบาลอุทัยธานี

สสจ.อุทัยธานีและ รพ.อุทัยธานี ลงพื้นที่เตรียมความพร้อม การจัดระบบบริบาลฟื้นสภาพระยะกลาง ณ รพ.หนองขาหย่าง

27 เมษายน 2566

1682575522_ReQhExFuls85yV8.jpg

             วันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีดนัย พิทักษ์อรรณพ นายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นายแพทย์เกรียงศักดิ์  คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี  ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการจัดระบบบริบาลฟื้นสภาพระยะ กลาง  (Intermediate cair:IMC) ณ โรงพยาบาลหนองขาหย่าง รายงานผลการดำเนินงานโดย นายแพทย์ธีร์สุทธิ ปีตวิบลเสถียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองขาหย่าง ทีมสุขภาพผู้ร่วมลงพื้นที่ ประกอบด้วย แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการ ด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ นายแพทย์คณินณ์ เศรษฐไพศาล หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู เภสัชกรหญิงศิริวัลย์  ศรีประทีปบัณฑิต  หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม ณ โรงพยาบาลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี


รูปภาพ