โรงพยาบาลอุทัยธานี

พสกนิกรชาวโรงพยาบาลอุทัยธานี ต่างปลื้มปิติ ที่ได้เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

19 เมษายน 2566

1681869886_z41OsFPL4xeQoPQ.jpg

            วันที่ 13 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์  คำอิ่ม  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อม คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ต่างปลื้มปิติ ที่ได้เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยทางโรงพยาบาลอุทัยธานี ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ อันล้นเหลือ ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเงิน ให้แก่โรงพยาบาลอุทัยธานี สำหรับใช้ในกิจการของโรงพยาบาล  ซึ่งโรงพยาบาลจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างเต็มที่ตามที่มีพระบรมราโชบาย เพื่อให้บริการ สู่ประชาชนอย่างเต็มกำลังสามารถ ณ อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอุทัยธานี


รูปภาพ