โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี ได้รับความเมตตาจากผู้มีจิตศรัทธา มอบข้าวกล่อง เป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานช่วงเทศกาลสงกรานต์

18 เมษายน 2566

1681801831_zbg-CFuHfo9r7l2.jpg

            วันที่ 12 เมษยน 2566 เวลา 11.00 น. โรงพยาบาลอุทัยธานีได้รับความเมตตาจาก คุณจันทิรา ศิริวรรณ มีจิตศรัทธา มอบข้าวกล่อง จำนวน 90 กล่อง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขโรงพยาบาลอุทัยธานี เพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในการนี้นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาล อุทัยธานี มอบให้ นางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล พร้อมด้วยเภสัชกรหญิงศิริวัลย์ ศรีประทีปบัณฑิต หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม รับมอบ ณ อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด ในโอกาสนี้โรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญ ให้ผู้มีจิตศรัทธาและครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ สุขภาพร่างกายแข็งแรง ตลอดไป


รูปภาพ