โรงพยาบาลอุทัยธานี

วัดโฆษิตาราม (บ้านแค) จังหวัดชัยนาท มอบเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลอุทัยธานี

12 เมษายน 2566

 วันพุธที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 12.30 น. พระครูโฆษิตพัฒนคุณ เจ้าอาวาสวัดโฆษิตาราม มอบเงิน เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลอุทัยธานี เนื่องในวันทำบุญคล้ายมรณภาพหลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร อดีตเจ้าอาวาสวัดโฆษิตาราม จำนวน 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) โดยนายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบหมาย นายแพทย์อำนาจ สุขรื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านแพทยศาสตร์ศึกษา พร้อมด้วย นายไพโรจน์ พบประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นางสุรีรัตน์ น้อมนิล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางเพชรน้ำผึ้ง ทัศจันทน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ในการรับมอบ ณ วัดโฆษิตาราม อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท


รูปภาพ