โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทยและวันข้าราชการพลเรือน

3 เมษายน 2566

1680490146_7fHFuSDywjdu2Oa.jpg

              วันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายธีรพัฒน์  คัชมาตย์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดอุทัยธานี  เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บำเพ็ญประโยชน์อนุสาวรีย์สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก   เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันข้าราชการพลเรือน ผู้ร่วมพิธีประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าส่วนราชการและจิตอาสาพระราชทาน จากหน่วยงานต่างๆจำนวน 90 นาย ในการนี้ นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้ นายไพโรจน์ พบประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและนายจงโปรด เขตต์กรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผู้สำเร็จการอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมกิจกรรม ณ อนุสาวรีย์ สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก บริเวณยอดเขาสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี


รูปภาพ