โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมสำรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

22 มีนาคม 2566

          วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. พล.ท.กษิดิ์เดช วัฒนวรางกูร ราชองครักษ์ในพระองค์ พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีเพื่อสำรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในการนี้นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ว่าที่ร้อยตรีดนัย พิทักษ์อรรณพ นายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เเละหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับ และประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 12 - 14 เมษายน 2566 ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี      (ขอขอบคุณภาพข่าวจาก : ส.ปชส.อุทัยธานี / สื่อสารองค์กร สสจ.อุทัยธานี)


รูปภาพ