โรงพยาบาลอุทัยธานี

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ องค์กรแพทย์ โรงพยาบาลอุทัยธานี

21 มีนาคม 2566

1679366624_0Cfu5l77l9SIecz.jpg

            วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น.  ว่าที่ร้อยตรีดนัย  พิทักษ์อรรณพ นายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ รับฟังปัญหาและอุปสรรค พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หาแนวทางการ พัฒนาร่วมกัน  ในการนี้นายเเพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วย นายแพทย์จิระ พัฒนพงษ์ศักดิ์ รองผู้อำนวยการด้านทุติยภูมิและตติยภูมิ แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการ และสนับสนุนบริการสุขภาพ นายแพทย์อำนาจ สุขรื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านแพทยศาสตร์ศึกษา และองค์กรแพทย์ ร่วมรับการตรวจเยี่ยม ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายบำบัด


รูปภาพ