โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมต้อนรับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

20 มีนาคม 2566

1679292731_UferXEpwNpq_Mq1.jpg

วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง สาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ ติดตามผลการดำเนินงานและมอบนโยบาย ให้เขตสุขภาพที่ 2 และ 3 โดยมีนางพรเพชร  เขมวิรัตน์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายแพทย์ภานุมาศ  ญาณเวทย์สกุล  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 2 และ แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 แพทย์หญิงรจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ให้การต้อนรับ ในการนี้ว่าที่ร้อยตรีดนัย พิทักษ์อรรณพ นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์(เขาเขียว) จังหวัดนครสวรรค์


รูปภาพ