โรงพยาบาลอุทัยธานี

“บริจาคอวัยวะแก่เพื่อนมนุษย์คือที่สุดของการให้” โรงพยาบาลอุทัยธานีได้รับบริจาคดวงตา จากครอบครัวผู้ใจบุญ

3 มีนาคม 2566

1677814681_K0cONH_B0HLRh9Q.jpg

วันที่ 1 มีนาคม 2566  โรงพยาบาลอุทัยธานี ได้รับการบริจาคดวงตาให้กับสภากาชาดไทยจากผู้วายชนม์หญิง อายุ 90 ปี มีภาวะโรคหัวใจ เสียชีวิต โรงพยาบาลอุทัยธานีทำการจัดเก็บ ดวงตา 1 ข้าง จากนั้น นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้นางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์  รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานีที่เกี่ยวข้อง มอบพวงหรีดเคารพศพแด่ญาติผู้วายชนม์ โรงพยาบาล อุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญต่อผู้วายชนม์ และครอบครัวกับบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้


รูปภาพ