โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมกับสำนักงานขนส่ง จังหวัดอุทัยธานี ส่งมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ

27 กุมภาพันธ์ 2566

1677470301_eb9K8AXmRQaxM15.jpg

            วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้นายแพทย์คณินณ์ เศรษฐไพศาล หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู พร้อมด้วยนายปริญญา วรธำรงขนส่ง จังหวัดอุทัยธานี ส่งมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการที่ประสบอุบัติภัย จากการใช้รถใช้ถนน ประจำปี 2565 ได้รับงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน(กปถ.) จัดสรรเป็นค่าอุปกรณ์ผู้พิการในจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 4 ราย เป็นจำนวนเงิน 226,500 บาท ณ ห้องตรวจ 13 งานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลอุทัยธานี


รูปภาพ