โรงพยาบาลอุทัยธานี

พระครูนิทัศน์ประชานุกูล เจ้าอาวาสวัดศรีอุทุมพร พร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์ มอบอุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลอุทัยธานี

16 กุมภาพันธ์ 2566

1676518724_Phwu4vg_Nc_1Tr3.jpg

               วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. โรงพยาบาลอุทัยธานี ได้รับความเมตตาจาก พระครูนิทัศน์ประชานุกูล เจ้าอาวาสวัดศรีอุทุมพร(วัดหลวงพ่อจ้อย) อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์และผู้ มีจิตศรัทธา  มอบเครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์การแพทย์ มูลค่า 1,016,300 บาท(หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อย บาทถ้วน) ให้โรงพยาบาลอุทัยธานี ในการนี้นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วย นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นายไพโรจน์ พบประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และนางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล รับมอบ ณ ห้องประชุมภิยโยทัยอาคารผู้ป่วยนอก และกายภาพบำบัด ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารโรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญ แด่พระครูนิทัศน์ประชานุกูล คณะศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตศรัทธา จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ตลอดไป


รูปภาพ