โรงพยาบาลอุทัยธานี

กลุ่มสหายธรรม กรรมฐาน มอบเงินสมทบทุน จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้โรงพยาบาลอุทัยธานี

13 กุมภาพันธ์ 2566

1676259756_3IRfsgmlpLyMpDB.jpg

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. กลุ่มสหายธรรม กรรมฐาน และคณะ มอบเงินกับให้โรงพยาบาลอุทัยธานี จำนวน 50,000 บาท(ห้าหมื่นบาทถ้วน)  เพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลอุทัยธานี โดยนายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยนางศิริวัลย์ ศรีประทีปบัณฑิต ผู้้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัสดุ ณ อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอุทัยธานี ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญกับกลุ่มสหายธรรม กรรมฐาน และคณะ จงประสบแต่ความสุข สุขภาพอนามัยแข็งแรง ตลอดไป


รูปภาพ