โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมกิจกรรมรณรงค์ ป้องกันและลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้ามหน้าโรงพยาบาล

24 มกราคม 2566

1674526851_7hixjkP__BLhW2o.jpg

            วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  ดร.อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัด อุทัยธานี เป็นประธานการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  บริเวณทางข้ามหน้าโรงพยาบาลอุทัยธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนน ปลุกจิตสำนึกผู้ขับขี่  ผู้ใช้รถใช้ถนน ให้รักษาวินัยจราจร โดยศูนย์ อำนวยการความปลอดภัยทางถนน  สำนังานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี  ร่วมกับภาคีเครือข่าย   ส่วนราชการต่างๆ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในการนี้ นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารโรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมกิจกรรม กิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย  ทาสีขอบถนนแสดงจุดห้ามจอด ทาสีบริเวณทางม้าลาย  ณ บริเวณถนนทางข้ามหน้าโรงพยาบาลอุทัยธานี


รูปภาพ