โรงพยาบาลอุทัยธานี

พระครูอุปกิตปริยัตยากร มอบเงินสมทบทุน จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้โรงพยาบาลอุทัยธานี

20 มกราคม 2566

1674194983_3gqH26xNNA-a9f7.jpg\

            วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. โรงพยาบาลอุทัยธานี ได้รับความเมตตาจากพระครูอุปกิตปริยัตยากร (ประสาร เก่งธัญกรรม) วัดสุทธาวาส ตำบลดอนกลอย อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี มอบเงินสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ ทางการแพทย์ ให้โรงพยาบาลอุทัยธานี จำนวน 100,000 บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน)  โดยนายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยแพทย์หญิงสุพรรณีย์  คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้าน พัฒนาระบบ บริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ นางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล ณ ห้องศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลอุทัยธานี ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญ แด่พระครู อุปกิตปริยัตยากร จงประสบแต่ความสุข สุขภาพอนามัยแข็งแรง ตลอดไป


รูปภาพ