โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี รับมอบเก้าอี้บริจาค จำนวน 350 ตัว

17 มกราคม 2566

1673946063_vHuaPudgAKuulvt.jpg

             วันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 11.30 น.  โรงพยาบาลอุทัยธานี  ได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดจรูญ  ฐานสุโภ   เจ้าอาวาสกิตติมศักดิ์วัดใหม่จันทราราม  พร้อมด้วยอุบาสก อุบาสิกา บริจาคเก้าอี้ จำนวน 350 ตัว มูลค่า 45,850 บาท ให้โรงพยาบาลอุทัยธานี ในการนี้นายแพทย์เกรียงศักดิ์  คำอิ่ม  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี  มอบให้นางสาวลดารัตน์  วณิชยานันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล  พร้อมด้วยนางอัญชลี  ตรุณาวงษานนท์  รองหัวหน้าพยาบาลด้านพัฒนาบริการ และนางสาวบวรลักษณ์  พุทธคุณ  หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษ 50 ปี ชั้น 2 และ 3  รับมอบเพื่อนำไปมอบต่อให้หน่วยงานต่างๆของ โรงพยาบาล  นำไปใช้ในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ  ณ บริเวณชั้น 1 อาคารพิเศษ 50 ปี ในโอกาสนี้ โรงพยาบาล อุทัยธานี  ขอกราบนมัสการ พระครูปลัดจรูญ  ฐานสุโภ  ด้วยความเคารพอย่างสูงและขอขอบพระคุณ อุบาสก  อุบาสิกา วัดใหม่ จันทราราม  ขออนุโมทนาบุญกับบุญกุศลครั้งยิ่งใหญ่ ในครั้งนี้


รูปภาพ