โรงพยาบาลอุทัยธานี

ผู้รับบริการโรงพยาบาลอุทัยธานีต่างปลื้มปิติ รับมอบผ้าห่มปันน้ำใจแด่พี่น้องชาวอุทัย

16 มกราคม 2566

1673837836_68KAOwIC34OjmBJ.jpg

             วันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 11.00 น. โรงพยาบาลอุทัยธานี โดยนายแพทย์เกรียงศักดิ์  คำอิ่ม  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล อุทัยธานี  มอบให้นางสาวจินดา  ผุดผ่อง  รองหัวหน้าพยาบาลด้านพัฒนาบุคลากร  พร้อมด้วยหัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย อายุรกรรมหญิง ศัลยกรรมชาย  ศัลยกรรมหญิง ศัลยกรรมกระดูกและสูติ-นรีเวชกรรม รับมอบผ้าห่มปันน้ำใจแด่พี่น้องชาวอุทัย   จำนวน 115 ผืน และเซ็ตเด็กอ่อน จำนวน 15 ชุด  จากผู้ใหญ่ใจบุญ  ประกอบด้วย คุณณรงค์  สงวนวงค์  ครอบครัวจันทวงษ์   ครอบครัวมากวงศ์ ครอบครัวเวชกรณ์และครอบครัววงศ์เฉลียง   เพื่อนำไปมอบให้กับผู้รับบริการที่พักรักษาในโรงพยาบาล  ณ บริเวณ หอผู้ป่วยอายุกรรมชายอาคารพระชนกจักรี  ในการนี้  โรงพยาบาลอุทัยธานี ขอขอบพระคุณ ขออนุโมทนาบุญกับผู้บริจาคและครอบครัวกับ บุญกุศลที่ยิ่งใหญ่  ในครั้งนี้


รูปภาพ