โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในเทศกาลปีใหม่

12 มกราคม 2566

1673489712_viXeVcpbKkbRIEF.jpg

               วันที่ 3 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ 9 รูป  เนื่องในเทศกาลปีใหม่   เพื่อความเป็นสิริมงคล  พร้อมด้วยนายแพทย์จิรวัฒน์  เชี่ยวชาญ  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นายไพโรจน์  พบประเสริฐ   รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  นางสาวลดารัตน์  วณิชยานันต์  รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลและเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลอุทัยธานี  ณ  บริเวณซุ้มพระพุทธอุทัยธานีศรีสวัสดิมงคล  หน้าอาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร


รูปภาพ