โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมกิจกรรมรณรงค์ “คนอุทัย ชวนพ่อแม่ พาลูกหลาน รับวัคซีน” โควิด 19

13 ธันวาคม 2565

1671001002_P9eDSGKL3EKU_JA.jpg

             วันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  ดร.อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ "คนอุทัย  ชวนพ่อแม่  พาลูกหลาน  รับวัคซีน" โควิด 19 จังหวัดอุทัยธานี   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างกระแส เชิญชวนประชาชนชาวอุทัยธานีทุกกลุ่มวัยเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น ให้ครอบคลุมมากที่สุด  กล่าวรายงานโดย ว่าที่ร้อยตรีดนัย  พิทักษ์อรรณพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ผู้ร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย นางสาวปานัดฌา  ไทยเศรษฐ์  นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี  ร้อยเอกนายแพทย์สุรชา  ลีลายุทธการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์อุทัยธานี  นายแพทย์จิรวัฒน์  เชี่ยวชาญ  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาล อุทัยธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงพื้นบ้านเชิญชวนฉีดวัคซีนของชมรมผู้สูงอายุ ท่าโพ การให้บริการและให้คำแนะนำการฉีดวัคซีน โดยมีประชาชนเข้ารับวัคซีน  จำนวน 417 ราย ณ สนามบาสเกตบอล ศูนย์กีฬาเยาวชน เทศบาลเมืองอุทัยธานี


รูปภาพ