โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี-เข้าร่วมกิจกรรมแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 "แผ่นดินไทย ไร้สโตรค"

7 ธันวาคม 2565

 

   วันที่ 26 พ.ย. เวลา 05.00 น.  นางสาวมนัญญา ไทยเศษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการการเปิดกรวยกระทงดอกไม้ และกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พิธีเปิด "โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ" โดยมือลงกต วรกีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายแพทย์ดนัย พิทักษ์อรรณพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และประชาชนสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 1,070 คน กิจกรรมแบ่งเป็น ปั่นจักรยานระยะทาง 28กิโลเมตร วิ่งระยะทาง 10 กิโลเมตร และ เดินระยะทาง 5 กิโลเมตร แยกเป็นผู้ร่วมกิจกรรมเดินวิ่ง ระยะทาง 5 กม. 818 คน ระยะทาง 10 กม. 182 คน และปั่น จำนวน 70 คน ซึ่งการจัดกิจกรรมปีนี้กำหนดจัดขึ้นทุกจังหวัดทั่วประเทศ ภายใต้โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่นป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติฯ ในหัวข้อ "แผ่นดินไทย ไร้สโตรค" เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ในงานมีกรจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ประเมินความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ณ บริเวณสนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี


รูปภาพ