โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี จัดพิธีฌาปณกิจศพทารกที่เสียชีวิตในครรภ์มารดา ณ วัดเนินตูม

7 ธันวาคม 2565

 

 

    วันที่ 1ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น. โรงพยาบาลอุทัยธานีได้รับความเมตตาจากพระมหาธีรเมธี ธีรวํโส (พระอาจารย์มหาดอกอ้อ) เจ้าอาวาสวัดเนินตูม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีฌาปณกิจศพทารกที่เสียชีวิตจากในครรภ์มารดาจากโรคต่างๆ  และ บิดามารดา มอบให้โรงพยาบาลอุทัยธานีทำพิธีศพแทน ในการนี้ นายแพทย์เกรียงศักด์  คำอิ่มผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้ นายอำนาจ สุขรื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านแพทยศาสตร์ศึกษา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  พร้อมด้วยนางสาวลดารัตน์  วณิชยานันต์รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล  นางอัญชลี  ตรุณาวงษานนท์  รองหัวหน้าพยาบาล และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีฌาปนกิจ ณ วัดเนินตูม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี


รูปภาพ