โรงพยาบาลอุทัยธานี

คุณศุกภลักษณ์ จันดารา มอบเงินสมทบทุน เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้โรงพยาบาลอุทัยธานี

1 ธันวาคม 2565

1669887621_wHYo1VoUTjEedPx.jpg

            วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00 น. คุณศุภลักษณ์ จันดารา มอบเงินสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่ออุทิศผลบุญให้นายเกรียงไกร จันดารา เป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลอุทัยธานี ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญ ให้ท่านและ ครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ สุขภาพร่างกายแข็งแรง ณ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลอุทัยธานี  


รูปภาพ