โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี รับคณะอรุกรรมการ ประชุมอายุรแพทย์ จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

28 พฤศจิกายน 2565

1669604887_9GGgOjrrNfV95Sk.jpg

            วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับการเข้าเยี่ยม และประชุมอายุรแพทย์ จากคณะกรรมการเครือข่ายอายุรแพทย์ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ประสานงานแก้ไข ปัญหาในด้านต่างๆ  ของอายุรแพทย์ให้เกิดการพัฒนาอย่างเต็มที่ยั่งยืนในทุกภาคส่วน โดยนายจิระ พัฒนพงษ์ศักดิ์ รองผู้อำนวยการด้านทุติยภูมิและตติยภูมิ ร่วมประชุม ณ  ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพ บำบัด โรงพยาบาลอุทัยธานี


รูปภาพ