โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี จัดกิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต เฉลิมพระเกียรติฯ

22 พฤศจิกายน 2565

  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.45 น.  นายแพทย์เกรียงศักดิ์  คำอิ่ม  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี  จัดกิจกรรมรณรงค์  โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น  ป้องกันอัมพาตเฉลิมพระเกียรติฯ ภายใต้คำขวัญ "คนอุทัยธานี รวมพลัง แผ่นดินไทย ไร้สโตรค"  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายแบบง่ายๆอยู่เสมอ เช่น เดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน (walk Run Bike)  ทำให้มีสุขภาพดี  ห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  กิจกรรมรณรงค์ประกอบด้วย จัดตั้งโต๊ะหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ  นิทรรศการให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง  เมนูชูสุขภาพ "กินอย่างไร  ห่างไกลโรคหลอดเลือดสมอง" สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่อง "ลดเค็ม ควบคุมความดัน  ป้องกันอัมพฤกอัมพาต" และกิจกรรมยืดเหยียดกล้ามเนื้อแก่ประชาชน ที่มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอก จำนวน 110 คน


รูปภาพ