โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามั่คคีวัดจันทาราม (ท่าซุง)

22 พฤศจิกายน 2565

            วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00 น. โรงพยาบาลอุทัยธานี โดย นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พร้อมด้วย นายแพทย์อำนาจ สุขรื่ น ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านแพทยศาสตร์ศึกษา นางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และคณะ ผู้บริหารทางการพยาบาล ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดจันทาราม(ท่าซุง)ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี


รูปภาพ