โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดใหม่จันทราราม

22 พฤศจิกายน 2565

 

      วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. โรงพยาบาลอุทัยธานี  โดย นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พร้อมด้วยนางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และคณะผู้บริหาร ทางการพยาบาล ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดใหม่จันทาราม ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี


รูปภาพ