โรงพยาบาลอุทัยธานี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี

3 พฤศจิกายน 2565

 

                            วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น.   สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์  ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี  ทรงติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร  จังหวัดอุทัยธานี  โดยนายพีระพล  ตัณฑโอภาส  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี  ว่าที่ร้อยตรี ดนัย  พิทักษ์อรรณพ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี เฝ้ารับเสด็จ  ในการนี้นายแพทย์เกรียงศักดิ์  คำอิ่ม  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ถวายรายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร  ทรงเยี่ยม ให้กำลังใจ  บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่เฝ้ารับเสด็จ  ยังความปลื้มปิติในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้  ณ  อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด  โรงพยาบาลอุทัยธานี


รูปภาพ