โรงพยาบาลอุทัยธานี

สโมสรโรตารี่ยานนาวา ภาค 3350 มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ด้านการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและส่งเสริมสุขภาพ ให้โรงพยาบาลอุทัยธานีและเครือข่าย

31 ตุลาคม 2565

 วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 11.00 น.   นายแพทย์เกรียงศักดิ์  คำอิ่ม  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี  เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับและขอบคุณ ท่านมิตสึทากะ  อิดะ  ผู้ว่าการภาค 3350 พร้อมด้วย นายกสมใจ  ลีลาวัฒน์  นายกสโมสรโรตารียานนาวาและสมาชิกสโมสรโรตารี่เครือข่าย  ในโอกาสที่ สโมสรโรตารี่ยานนาวา  ภาค 3350 ร่วมกับสโมสรโรตารี่เครือข่าย  จัดโครงการทุนสนับสนุนระดับโลก Global Grant  Project  ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ด้านการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและส่งเสริมสุขภาพ ให้โรงพยาบาลอุทัยธานีและเครือข่าย รวม  9  รายการ  มูลค่า 1.5 ล้านบาทเศษ  ณ ห้องประชุมภิยโยทัย  อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด

 


รูปภาพ