โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี จัดประชุม ICS เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย

12 ตุลาคม 2565

         วันที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 9.30 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานีและคณะผู้บริหาร มอบถุงยาให้กับ คุณจงโปรด เขตต์กรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา เพื่อนำไปมอบให้ผู้ประสบเหตุอุทกภัย ในอำเภอบ้านไร่ ด้วยความห่วงใยสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ในจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตความเป็นอยู่และทรัพย์สินของประชาชน ทางโรงพยาบาลอุทัยธานีจึงจัดถุงยาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 400 ชุด ไปมอบที่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี


รูปภาพ