โรงพยาบาลอุทัยธานี

คณะผู้บริหารโรงพยาบาลอุทัยธานี แสดงความยินดีกับ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานีท่านใหม่

5 ตุลาคม 2565

1664942127_cyN1GGYRYZenSTP.jpg

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 14.30 น   นายแพทย์สุรชัย  โชคครรชิตไชย  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี  พร้อมด้วยนายแพทย์จิรวัฒน์  เชี่ยวชาญ  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  นายไพโรจน์  พบประเสริฐ  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ  นางสาวลดารัตน์  วณิชยานันต์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  ในโอกาสที่รับตำเเหน่งรองผู้อำนวยการ
ฝ่ายการพยาบาล  และ นายแพทย์พรธรรม ชูศักดิ์ รับตำเเหน่ง รองผู้อำนวยการด้านสารสนเทศโดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565  ณ ห้องประชุมภิยโยทัย  อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด


รูปภาพ