โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี จัดประชุมติดตามความก้าวหน้า และเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดใช้อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร

5 ตุลาคม 2565

1664940755_zfYyFmtmhI1ufU1.jpg

วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี
เป็นประธานการประชุม ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร  ซึ่งตามกำหนดการอาคารหลังนี้ จะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อม ทุกๆด้านก่อนการเปิดใช้อาคาร   โดยเฉพาะการตกแต่งภายในอาคาร  ชั้นที่ให้บริการผู้ป่วย(ชั้นที่1-6) ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ ผู้แทนบริษัทเอกชนที่ร่วมดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอุทัยธานี


รูปภาพ