โรงพยาบาลอุทัยธานี

คณะผู้บริหารโรงพยาบาลอุทัยธานีมอบช่อดอกไม้ ในโอกาส ส่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเดินทางไปดำรงตำเเหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

3 ตุลาคม 2565

                        วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น.   นายแพทย์สุรชัย  โชคครรชิตไชย  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี  พร้อมด้วยนางอัญชลี  ตรุณาวงษานนท์  และนางสาวจินดา  ผุดผ่อง  รองหัวหน้าพยาบาล เป็นผู้แทนคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี มอบช่อดอกไม้ ให้ ท่านขจรเกียรติ  รักพานิชมณี   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีและท่านปิติมา  รักพานิชมณี  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ในโอกาสที่เดินทางไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  ในโอกาสนี้ชาวสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี  ขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและท่านนายกเหล่ากาชาด เป็นอย่างสูงที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนในการขับเคลื่อนการดำเนินงานสาธารณสุขให้ชาวอุทัยธานีมีสุขภาพดี รวมทั้งงานควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของจังหวัดอุทัยธานี เป็นอย่างดี ณ  จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี  ตำบลอุทัยใหม่  อำเภอเมืองอุทัยธานี


รูปภาพ