โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี จัดพิธีเทิดพระเกียรติ พระบิดาแห่งการแพทย์ แผนปัจจุบันของไทย เนื่องในวันมหิดล

29 กันยายน 2565

                       วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีสดุดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย" เนื่องในวันมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงมีคุณูปการต่อวงการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทย โดยมีคณะผู้บริหาร นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ้ายการแพทย์ แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาคุณภาพบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ นางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาบริการงานผู้ป่วยใน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล ร่วมพิธี กิจกรรมประกอบด้วย การถวายความเคารพ ประธานกล่าวคำอภิวาทราชสดุดี วางพวงมาลัย ถวายสักการะ พระรูปองค์พระราชบิดา ณ บริเวณชั้นที่ 1 อาคารพระชนกจักรี โรงพยาบาลอุทัยธานี


รูปภาพ