โรงพยาบาลอุทัยธานี

ราชวิทยาสัยจุฬาภรณ์ จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ให้การตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี

29 กันยายน 2565

                                      ด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษ์ณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พร้อมมอบกระเป๋ายาพระราชทาน จำนวน 300 ชุด

                วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์นายแพทย์องค์การ เรืองรัตนอัมพร รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เนื่องในวันมหิดล นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมรับกระเป๋าพระราชทานเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ จำนวน 300 ชุด เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชน โรงพยาบาลอุทัยธานี โดยนายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชยผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี นางสาวปาณัดชา ไทยเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี ได้ร่วมจัดหน่วยหน่วยแพทย์ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป เอ็กซเรย์ปอด ตรวจวัดสายตาและมอบแว่นสายตาให้ประชาชนและผู้สูงอายุที่มีภาวะบกพร่องทางสายตา ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ จำนวนทั้งสิ้น 300 ราย จากนั้นคณะอาจารย์ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จำนวน 4 ราย ในอำเภอเมืองอุทัยธานี


รูปภาพ