โรงพยาบาลอุทัยธานี

นางสาวสุพินดา สัตยพงศ์ สถิติจังหวัดอุทัยธานี บริจาคเงิน เพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้โรงพยาบาลอุทัยธานี

26 กันยายน 2565

1664162953_SEcWZXsRmSdkwVM.jpg

            วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 15.00 น.  นางสาวสุพินดา สัตยพงศ์  สถิติจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ มอบเงินให้กับโรงพยาบาลอุทัยธานี เพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นจำนวนเงิน ๑o,ooo บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยนายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาค ณ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลอุทัยธานี

ในโอกาสนี้ โรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญกับนางสาวสุพินดา สัตยพงศ์  สถิติจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่  เป็นอย่างสูง


รูปภาพ