โรงพยาบาลอุทัยธานี

โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ ให้บริการตรวจสุขภาพพระสงฆ์ ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี

13 กันยายน 2565

1663035244_1uH9nMlJBorRyck.jpg

วันที่ 11 กันยายน 2565 เวลา 09.15 นศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ  นายแพทย์อุดม  คชินทร  รองประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์  ประธานในพิธีเปิดโครงการ หน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565  โดยพลตำรวจโทนายแพทย์วิฑูรย์  นิติวรางกูร ประธานนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง(ปธพ.9) กล่าวรายงาน  นายชุมพิชญ์  เดชะรัฐ  ปลัดจังหวัดอุทัยธานีกล่าวต้อนรับ  แพทย์หญิงสมศรี  เผ่าสวัสดิ์  นายกแพทยสภาและพลอากาศโทนายแพทย์อิทธพร  คณะเจริญ  เลขาธิการมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์  กล่าวขอบคุณ  การจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการทางการแพทย์แก่พระสงฆ์ เพื่อลดค่าใช้จ่าย  ลดระยะเวลาเดินทาง  ลดระยะเวลารอคิวการรักษาโรคเฉพาะทาง  ขยายโอกาสในการรักษา  โดยกลุ่มเป้าหมายไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น  การให้บริการมีทั้งหมด 14 คลินิก โดยระดมแพทย์อาสากว่า 100 ท่าน จากคณะแพทย์ศาสตร์ ราชวิทยาลัย  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและเอกชน  ให้บริการพระสงฆ์จำนวน 1,112 รูป  ณ  วัดจันทาราม  ตำบลน้ำซึม  อำเภอเมือง  จังหวัดอุทัยธานี


รูปภาพ