โรงพยาบาลอุทัยธานี

พ.ต.อ.ชาญเดช ศรีสังข์ ประธานชมรมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์ 49 เกลียวทอง บริจาคเงิน เพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้โรงพยาบาลอุทัยธานี

2 กันยายน 2565

1662087016_IMisoOi4NUG9z7a.jpg

            วันที่ 27 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.ชาญเดช  ศรีสังข์ ประธานชมรมนักเรียนเก่า อำนวยศิลป์ 49 เกลียวทอง (และเพื่อนร่วมรุ่น) พร้อมด้วยนายอดิศักดิ์ เกียรติไกรวัลศิริ อดีตอุปนายก สมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์ ชุดที่ 22 มอบเงินให้กับโรงพยาบาลอุทัยธานี เนื่องในโอกาสครบรอบ 47 ปี เพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นจำนวนเงิน ๑oo,๒๓๔ บาท (หนึ่งแสนสองร้อยสามสิบสี่บาท) โดยนายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นผู้รับมอบ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้ โรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญกับ พ.ต.อ.ชาญเดช  ศรีสังข์ ประธานชมรม นักเรียนเก่าอำนวยศิลป์ 49 เกลียวทอง (และเพื่อนร่วมรุ่น) เป็นอย่างสูง


รูปภาพ